Έκδοση τιμολογίου σε επαγγελματίες

Έκδοση τιμολογίου σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις βάσει του  άρθρου 39α (Ν. 2859/2000) παραγράφων 5 και 6 για αγορά ηλεκτρονικών συσκευών.

Κινητά τηλέφωνα – Smartphones

Κονσόλες για παιχνίδια

Ταμπλέτες ηλεκτρονικών υπολογιστών – Tablets

Φορητοί υπολογιστές – Laptop

Η Need4tech ενημερώνει ότι για την έκδοση τιμολογίου σε επαγγελματίες ( εμπορευμάτων ) βάσει του  άρθρου 39α του Ν.2859/2000 & ΠΟΛ.1150/29.9.2017, θα πραγματοποιείται αυστηρά με βάση όσα ορίζονται στις ανωτέρω διατάξεις.

Για την επιβεβαίωση των παραγγελιών με τιμολόγιο βάσει των ανωτέρω διατάξεων είναι απαραίτητο να τηρηθούν τα παρακάτω:

 1. Αποστολή αντιγράφων της σελίδας του Taxisnet  της επιχείρησης με email στο [email protected] των εξής:
 • Προσωπ.πληροφόρηση>Στοιχεία Μητρώου>Επιχείρησης , όπου φαίνεται το καθεστώς υπαγωγής ΦΠΑ της επιχείρησης και οι ΚΑΔ (κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας).
 • Προσωπ.πληροφόρηση>Στοιχεία Μητρώου> Νομικού προσώπου, όπου φαίνεται ο Νόμιμος εκπρόσωπος (διαχειριστής της επιχείρησης).

Τα αντίγραφα θα πρέπει να αναφέρουν και την ημερομηνία δημιουργίας του εγγράφου η οποία θα πρέπει να είναι το αργότερο η προηγούμενη της παραγγελίας σας.

 1. Η πληρωμή των παραγγελιών θα πρέπει να γίνεται με κατάθεση, από τον λογαριασμό της εταιρείας σας, ή μέσω εταιρικής κάρτας ( πιστωτικής / χρεωστικής )
 1. Σχετικά με την παράδοση των προϊόντων:
  α) Σε περίπτωση αποστολής, η αποστολή θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά στην έδρα της επιχείρησής σας.
  β) Σε περίπτωση παραλαβής από τα γραφεία μας, η παραλαβή θα πρέπει να γίνει από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησής σας.
 2. Απαραίτητο να έχει μαζί την ταυτότητα του.
 3. Σε περίπτωση που η παραλαβή γίνει από τρίτο άτομο, θα πρέπει να έχει μαζί του εξουσιοδότηση από τον διαχειριστή / νόμιμο εκπρόσωπο, με γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία.

Στη συνέχεια η εταιρεία μας θα πραγματοποιείσει τους απαραίτητους ελέγχους για την ορθότητα και την διασταύρωση των στοιχείων* που μας δίνονται και θα εκδίδει το τιμολόγιο** βάσει της τρέχουσας νομοθεσίας.

*Σε περίπτωση που η επιχείρησή σας δεν ανήκει σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, τότε ο ΦΠΑ 24% θα χρεωθεί κανονικά στο τιμολόγιο.
**Τα προϊόντα τα οποία δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 39α (Ν.2859/2000) θα τιμολογούνται κανονικά με ΦΠΑ 24% σε όλες τις επιχειρήσεις.

Δείτε εδώ αναρτημένη την εγκύκλιο.